veršový systém v ktorom každý verš obsahuje rovnaký počet slabík

 • Cena: 589 $
 • Počet nákupů: 4909
 • Popis výrobku:
 • Cena: 519 $
 • Počet nákupů: 6658
 • Popis výrobku:
 • Cena: 356 $
 • Počet nákupů: 1912
 • Popis výrobku:
 • Cena: 248 $
 • Počet nákupů: 3137
 • Popis výrobku:
 • Cena: 806 $
 • Počet nákupů: 9593
 • Popis výrobku:rejudpofer.site